Heb je de laatste tijd nog radicale bewustzijnsveranderingen gehad en heb je wel eens je hogere zelf ervaren?

Verhalen van mensen die plotseling uit hun lichaam treden en complete persoonlijke transformaties ervaren duiken overal op het internet op tegenwoordig.

Misschien komen we nu pas naar buiten met zulke ervaringen. Ik heb tijdens m’n leven vele van die ervaringen gehad, zoals een spontane uittreding terwijl ik in bed lag, toen heb ik ervaren dat het mogelijk is om buiten je lichaam te bestaan, en de terugkeer naar m’n lichaam in de fysieke realiteit.

Tot recent bleven mijn pogingen om precies te begrijpen wat de ziel of het hogere zelf nu echt is dikwijls een zoektocht in de wereld van zogenaamd bijgeloof. Je kan natuurlijk intuïtief wel sterk aanvoelen dat iets er echt is maar je wilt toch dat je logica op dezelfde lijn komt te zitten.

Tegenwoordig is er echter iets wat uit de wereld van de moderne wetenschap komt dat mijn begrip van de ziel of het hogere zelf heeft verhelderd.

Wetenschappers die de eigenschappen van subatomaire deeltjes onderzoeken hebben aangetroffen dat wat mystici al duizenden jaren beweren echt waar is.

We zijn ongetwijfeld verbonden met een hogere energiebron die onze individuele bewustzijnservaringen overkoepelt. En er wordt nu met zekerheid gezegd dat alle leven bestaat uit een verenigd veld van bewustzijn, een met elkaar verbonden bewust veld waarin elk deel op elk moment het geheel beïnvloedt.

Dat begrip ontwikkelde zich doordat wetenschappers kleinere en kleinere deeltjes van het atoom begonnen te onderzoeken. Ze ondervonden dat er op het kleinste en onmetelijke niveau van de realiteit nog steeds een onbekende kracht is en die kracht is zelfs op de absolute nultemperatuur aanwezig, waar alle andere vormen van energie verdwijnen in een onzichtbaar krachtveld.

Ik denk dat iedereen die op zoek is naar een hoger niveau van bewustzijn en de ware aard van de ziel dit wel weet maar door wetenschappelijke bevestiging kan je intuïtie een stevige boost krijgen.

Interessant genoeg is dit krachtveld noch energie, noch een veld van lege ruimte. De fysici beschrijven het als een veld van informatie, deze onveranderlijke ruimte waaruit leven ontstaat wordt nu gezien als een zee van puur bewustzijn, bovendien zijn materie en energie maar een paar van de vormen die het kan aannemen.

Fysicus Ervin Laszlo noemt het veld het “A-veld”. Hij verwijst duidelijk naar het oude vedische concept van de “Akasha kroniek”, de non-fysieke opslagplaats van alle kennis in het universum die al lang wordt voorgesteld door metafysici.

De mystici uit vroegere tijden wisten dat ruimte niet leeg is, het is de oorsprong van alle dingen die bestaan, bestaan hebben en ooit zullen bestaan. En dit inzicht wordt nu herontdekt door de moderne wetenschap en is in opkomst als een hoofdpilaar van het wereldbeeld van de wetenschappelijke wereld in de eenentwintigste eeuw.

Dit zal ook ons beeld van onszelf en van de wereld ingrijpend veranderen. Het wetenschappelijke bewijs is er, ons hogere zelf is al volledig rechtstreeks verbonden met de ene grote bron van bewustzijn.

Je hebt al wel gehoord van mensen die gidsen, engelen, buitenaardse wezens en ascendente meesters oproepen. Omdat die opgeroepen informatie ook uit het veld van informatie moet komen, moeten we eigenlijk allemaal in staat zijn om zulke dingen te kanaliseren. Misschien zijn onze hersenen zelfs zend -en ontvangst stations voor het informatieveld.

Een bewuste ervaring van verbondenheid met die bron is transformatief, je tuned in op dezelfde kracht die genieën, mystici, goeroes, profeten en grote leiders en leraars  doorheen de geschiedenis hebben gebruikt.

Maar hoe kan je nu zelf die verbinden met die kracht? Onderzoek toont aan dat meditatie het brein echt fysiek verandert en dat toegewijde mediteerders opmerkelijk hogere niveau’s van bewustzijn laat ervaren.

Ook praktijken zoals yoga en hersengolftraining kunnen mogelijk helpen bij het verstevigen van je verbinding met het energetisch veld van intelligentie.

Leave a Comment