Blijf op de hoogte en ontvang de mooiste, verhalen, tips en inzichten

Bovendien ontvang je onze 4-daagse email serie waarin je leert om de verbinding met jezelf te herstellen

Kwantumfysica En Spiritualiteit Liggen Dichterbij Elkaar Dan Je Dacht!

De wetenschappelijke basis van het gezegde “er is meer tussen hemel en aarde” komt eraan. De spirituele mens wist dit natuurlijk allang en ook de meeste godsdiensten leren ons dit al vanaf het begin der tijd, maar hoe zit het dan met het wetenschappelijk bewijs hiervoor?

Kwantumfysica is een onderdeel van de natuurkunde. Het woord kwantum betekent klein. Dit onderdeel van de natuurkunde leert ons dat alles energie is. En vanuit het spirituele leren we dit ook. De kwantumfysica leert ons ook dat we beschikken over beperkte wetenschappelijke kennis als het aankomt op het universum en natuurlijk ons Zijn. In de wereld van de kleinste materie deeltjes laat kwantumfysica ons zien dat er hierbij met totaal andere natuurwetten rekening gehouden moet worden dan de normale natuurkunde gewend is. Door de komst van kwantumfysica is de hele wetenschap-wereld meegenomen naar een andere dimensie. Zo zegt kwantumfysica bijvoorbeeld dat alles trilling en energie is, en dat bovendien intentie invloed op materie heeft.

Kunnen wij, als mensen, met onze intentie dan ook de energie om ons heen beïnvloeden?

Wat is kwantumfysica?

Dit deelgebied van de natuurkunde onderzoekt het gedrag van de zeer kleine deeltjes.
De wetten van Newton gaan op voor kleine deeltjes, maar de deeltjes in de kwantumfysica zijn nog kleiner. Het resultaat hiervan is dan ook dat de gewone wetten van de natuurkunde niet van toepassing zijn.

De kwantumfysica is een wetenschap tak die nog relatief jong is. Veel van de aspecten die gelden voor de kwantumfysica geldt ook voor de wakkere mens. De reden waarom deze wetenschap nog jong is, is eenvoudig. Voorheen was er geen meetapparatuur ontwikkelt die de minuscule deeltjes en hun eigenschappen konden onderzoeken. Gelukkig heeft de technologie een flinke sprong gemaakt waardoor er een hele nieuwe wereld opengaat. Deze wereld is voor de spirituele mens natuurlijk niet onbekend, maar voor zowel de wetenschap als de niet spirituele mens zijn dit nieuwe ontdekkingen. De wetenschap leert dan ook dat er veel is wat de mens simpelweg nog niet weet.

Alle materie bestaat voornamelijk uit lege ruimte. Dit geldt dus ook voor de kernen van atomen. Datgene wat overblijft gedraagt zich niet als materie, maar als energie golven. Met andere woorden, alles wat wij ten diepste waarnemen is een vastere energievorm. Je kunt dit een beetje zien als gestolde energie.

Ook zien we een ander verschijnsel dat nogal vreemd is. De kleinste deeltjes worden door de waarnemer beïnvloed met als gevolg dat ze nooit objectief kunnen worden waargenomen. Kunnen wij voor onszelf het leven makkelijker maken door het toepassen van deze kennis?

Door het inzetten van verschillende proeven lijkt het erop dat de intentie van de waarnemer invloed heeft op de uitkomst van het experiment.

Ook krijgen de begrippen tijd en ruimte een andere lading in de kwantumfysica. In de gewone natuurkunde vind je bijvoorbeeld verschijnselen die niet verklaard konden worden, maar deze verschijnselen kunnen wel vanuit de kwantumfysica verklaard worden.

Kwantumfysica voor beginners

Er zijn verschillende aspecten die betrekking hebben tot kwantumfysica. De materie, die hierboven werd besproken, is in principe de meest vaste vorm van energie. Dit is een energie die iedereen ervaart. Iedere vorm van materie is omringd met een energieveld. Dit energieveld heeft invloed op de omgeving waar deze materie zich in bevindt. Alles is verbonden en alles reageert op elkaar. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor materie, want ook ieder mens is verbonden met elkaar.

Kwantumfysica En Spiritualiteit

De wetenschap en spiritualiteit gaan meestal niet bepaald hand in hand samen. De twee verschillende gebieden van ons bestaan hebben principes die niet met elkaar overeenkomen, maar toch is het verband tussen spiritualiteit en kwantumfysica voor de Dalai Lama duidelijk.

De Dalai Lama zegt dat we sterrenstof zijn en biologisch met ieder levend wezen verbonden zijn. We zijn wezens van onzichtbare vibrerende energie. Dit statement van de Dalai Lama wordt ondersteund door de kwantumfysica. Atomen hebben geen fysieke structuur en daardoor bestaan ze uit energie die niet zichtbaar is en bestaan ze niet uit tastbare materie.

Het zijn van energie is één van de verbanden waar de Dalai Lamai over spreekt met betrekking tot het verbinden van de kwantumfysica en spiritualiteit

Kwantumfysica En Bewustzijn

In de wetenschap komt er steeds een belangrijke en open vraag weer naar voren: hoe is ons bewustzijn tot stand gekomen? Nobelprijswinnaar en natuurkundige Roger Penrose kwam in samenwerking met Stuart Hameroff met een ambitieus antwoord op deze vraag.

Volgens hun vormden neuronen een ingewikkeld netwerk in onze hersenen. Hieruit zou een bewustzijn voortkomen die zich houdt aan de regels van kwantummechanica.

Deze theorie stamt uit vanuit de jaren 90 en lange tijd dachten wetenschappers dat dit idee onder het begrip pseudowetenschap viel. De laatste tijd echter vinden wetenschappers steeds meer aanwijzingen die de theorie wetenschappelijk ondersteunen.

De deeltjes van de kwantumfysica zijn erg interessant. Voornamelijk omdat kwantumfysica bestaat uit de volgende aspecten:

  • Materie ontstaat uit energie
  • Zowel het bewustzijn als de intentie hebben invloed op de materie.
  • Verleden, heden en toekomst zijn één
  • Materie kan zich op meerdere plaatsen tegelijkertijd bevinden.
  • Het ene deeltje kan op het andere deeltje invloed hebben, zelfs als dat andere deeltje duizenden kilometers verder is.

Doordat de minuscule deeltjes op duizenden kilometers afstand invloed kunnen uitoefenen op elkaar wordt er dus gedacht dat er een communicatievorm is die sneller beweegt dan het licht. Ook maken we hierop uit dat de deeltjes een eigen bewustzijn hebben en bovendien lijken de deeltjes in de toekomst te kunnen kijken. De deeltjes weten wat er staat te gebeuren en hier reageren ze vervolgens op. Ze hebben dus een voorspellend vermogen.

Wat zou er gebeuren als de mens zich collectief hierop zou afstemmen?

Kwantumfysica en spiritualiteit

De kleinste deeltjes van natuurkunde laten zich beïnvloeden door intentie. En omdat alles uit energie bestaat, dus ook jij en ik, betekent dit dan dat wij met onze gedachten een nieuwe realiteit kunnen creëren? Vanuit de spiritualiteit weten we dat het belangrijk is om onszelf met de energie te verbinden. Alles ontstaat uit dezelfde bron en dit lijkt met de kwantumfysica in zijn kinderschoenen wetenschappelijk ondersteunt te worden.

Heb jij persoonlijke ervaringen met het creëren van je eigen realiteit? Of heb je overtuigingen die hierop aansluiten? Deel je persoonlijke ervaring of mening dan met ons!

Leave a Reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *