Blijf op de hoogte en ontvang de mooiste, verhalen, tips en inzichten

Bovendien ontvang je onze 4-daagse email serie waarin je leert om de verbinding met jezelf te herstellen

Het Collectief Bewustzijn En Hoe Het Je Leven Beïnvloed

Het Collectieve Bewustzijn van de Planeet vormt een “Matrix” die je moet herkennen en overstijgen om de gewenste uitkomsten in je leven te ervaren

Door je bewust te worden van die matrix of sluier kun je er bovenuit stijgen en het verheffen.

“Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien.”

Mahatma Ghandi

Wat is het collectief bewustzijn precies? Het collectieve bewustzijn van de planeet, ook wel Gaia genoemd, is de collectieve energie die wordt gecreëerd en uitgezonden als resultaat van de gecombineerde of collectieve individuele gedachteprocessen van de wereldbevolking.

Net zoals je individuele gedachten, overtuigingen, emoties en handelingen een perfecte afspiegeling zijn van wat je in je leven ervaart, zijn het de collectieve gedachte-, overtuiging-, emotie- en actiepatronen van de meer dan 7 miljard individuen over de hele wereld die gezamenlijk de verschillende gebeurtenissen, omstandigheden en toestanden in de wereld op een veel grotere schaal teweegbrengen. En dat allemaal via de onwrikbare en niet aflatende universele wet die de wetenschappelijke gemeenschap oorzaak en gevolg noemt

Of je je er nu van bewust bent of niet en of je het gelooft of niet, deze stroom van collectieve gedachten speelt een uiterst belangrijke rol en kan de uitkomsten beïnvloeden die elk aspect van je leven uitmaken. Het is dit gecombineerde bewustzijn of collectieve bewustzijn van de planeet dat wereldwijde gebeurtenissen bepaalt zoals vrede of oorlog, armoede of overvloed, harmonie of onenigheid, liefde of haat en dient als de oorzaak die verantwoordelijk is voor natuurrampen, pandemieën, ….

Totdat je je bewust wordt van het bestaan ervan en een niveau van individueel bewustzijn ontwikkelt dat je in staat stelt om de Matrix van waaruit dit collectieve bewustzijn zich vormt te herkennen en te overstijgen, kan en zal dit massabewustzijn de dagelijkse resultaten die je ervaart beïnvloeden.

Alles wat in onze wereld bestaat, zowel het zichtbare als het onzichtbare, is in zijn zuiverste en meest fundamentele vorm het resultaat van bewustzijn. Met andere woorden, het is het bewustzijn dat de kiems is voor de hele schepping, zowel individueel als collectief.

En hoewel dit bewustzijn in de basisvorm hetzelfde is (zuivere energie), is het uniek en individueel gemaakt op basis van ieders onvervreemdbare recht van vrije wil om te denken zoals ieder verkiest te denken. Het individuele recht om te kiezen wat je denkt en de manier waarop je denk is een onvervreemdbaar recht dat aan iedereen onbeperkt wordt toegekend. Het soort en de kwaliteit van elke individuele gedachte die elk individu verkiest te denken, bepaalt afhankelijk van de kwaliteit van de gedachte de trillingsfrequentie of resonantie van elke individuele gedachte die niet alleen bepaalt wat er als resultaat in je eigen leven individueel wordt gecreëerd, maar die samen met de individuele gedachtepatronen van anderen bijdraagt en collectief het collectieve bewustzijn van de planeet bepaalt.

Met andere woorden, de individuele gedachten die je denkt zijn DE bepalende factor voor het soort en type zaad dat wordt geplant en dat op zijn beurt de soort en kwaliteit van de oogst bepaalt die uit die zaden zal groeien, wat resulteert in je individuele levenservaringen. Bovendien spelen je individueel gekozen gedachten een belangrijke en significante rol in het bepalen van de kwaliteit van de collectieve gedachtepatronen van de wereldbevolking die wij het Collectief Bewustzijn noemen.

Door het niet aflatende en constante proces van manifestatie rijpen die zaden en ontstaat er een oogst die in fysieke vorm in de wereld verschijnt.

Op grotere schaal zullen dezelfde soort gedachtezaden, die door de meer dan 6 miljard individuen (collectief bewustzijn) gecreëerd en geplant zijn, dezelfde oogst voortbrengen die van dezelfde soort en kwaliteit is als de overheersende verantwoordelijke gedachtezaden, die ook als zaad dienen, maar op een veel grotere schaal.

Wat zovelen die de huidige wereld tegenwoordig als een chaotische wereld zien niet begrijpen is dat het in werkelijkheid (zoals het ALTIJD geweest is) een perfecte ontvouwing is van de creatie die gecreëerd wordt met absolute perfectie, en gebaseerd is op het soort en de kwaliteit van de zaden die geplant worden als resultaat van het collectief bewustzijn.

Ook al gebeuren er ” ogenschijnlijk ” slechte dingen in de wereld, het is enkel te wijten aan het bewustzijn van de Gaia Geest die ze creëert. In dit geval het collectief bewustzijn.

Ter verduidelijking…

Een individuele gedachte van bijvoorbeeld angst heeft een heel andere trillingsfrequentie dan gedachten die gebaseerd zijn op liefde. Als het idee van gedachtenfrequenties een beetje mystiek of esoterisch is voor jou, beschouw deze twee verschillende gedachtevormen (liefde en angst) dan als zaadjes. Angstzaadjes die geplant worden zullen een oogst opleveren die alleen gebaseerd is op het soort en de kwaliteit van het geplante zaad. Op dezelfde manier zullen geplante liefdeszaadjes (geprojecteerde gedachten) uitkomsten of gevolgen voortbrengen die gebaseerd zijn op de aard en de kwaliteit van het zaad of de oorzaak. Het wordt overduidelijk door de observatie van de natuur dat alles zich volgens soort voortbrengt.

Stel je nu eens voor dat een miljard individuele gedachtezaden die op angst gebaseerd zijn, geprojecteerd worden in het “Oneindige Veld van Potentieel.” Wat voor soort fysieke resultaten denk je dat er gereproduceerd zullen worden in de fysieke wereld? Wat voor oogst denk je dat er gaat groeien? Een oogst die perfect overeenkomt met het soort en de kwaliteit van de geplante zaden.

Het resultaat is dat de oogst op basis van angst alleen een resultaat of een reeks resultaten kan opleveren die in directe correlatie staan met het gezaaide zaadje, dat op zijn beurt extra gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden in de wereld creëert die alleen maar dienen om nog meer angst in te boezemen en te creëren.

Onwetend of “onbewust” blijven van dit proces kan, als je het toelaat, steeds weer dezelfde resultaten opleveren totdat het verantwoordelijke zaadje ontworteld is en een ander soort zaadje geplant is.

Dus hoe kun je voorkomen dat het collectieve bewustzijn je vermogen om je vurigste dromen en diepste verlangens te vervullen beïnvloedt? Hoe kun je op grotere schaal bijdragen aan het veranderen van de ongewenste gebeurtenissen en omstandigheden in de wereld?

Door je er eerst sterk van bewust te worden dat dit collectieve bewustzijn bestaat en het feit te erkennen dat het absoluut geen macht over jou heeft, tenzij je ervoor kiest om het “toe te staan”. Je hebt het vermogen om te beginnen met het zorgvuldig en bewust kiezen van je gedachten, om je visie en doelstellingen gericht te houden op de manifestatie van die dingen die je het meest verlangt om te ervaren, hetzij op een individuele basis of op een veel grotere schaal voor de verbetering van de hele planeet.

De vrije wil van anderen kan geen invloed hebben op jouw vrije wil, individueel of collectief, tenzij en totdat je gelooft in en akkoord gaat met de voorwaarden die dit collectieve bewustzijn heeft gecreëerd. Door dit te accepteren gebruik je in essentie je individuele recht op vrije wil om extra gedachtevormen te creëren (zaden of energiefrequenties) die met deze frequenties overeenkomen, waardoor de geprojecteerde output wordt versterkt, die alleen dient om het collectieve bewustzijn te voeden en bij te dragen aan het collectieve bewustzijn dat deze omstandigheden creëert en laat gebeuren.

Hier is een voorbeeld vanuit een eerder fysiek perspectief…..

Ben je ooit een ruimte binnengegaan waar andere mensen waren en heb je de spanning “gevoeld” en “toegelaten” dat de stemming in de ruimte jouw stemming beïnvloedde? Of misschien ben je beïnvloed door individueel met iemand te praten die extreem verdrietig of depressief was terwijl jij je echt goed voelde en heb je nadien herkend dat je goede stemming veranderd was door wat de persoon met wie je praatte zei of deed.

Dit is een bewijs van hoe het collectieve bewustzijn werkt op een veel kleinere schaal. In wezen heb je de energie van die persoon of groep mensen “toegelaten” om jouw energie te beïnvloeden. Energie die wordt gecreëerd en uitgezonden als gevolg van verdriet heeft een heel andere trillingsfrequentie dan de energiefrequentie die wordt gecreëerd door vreugde. In het belang van dit artikel nemen we aan dat verdriet of depressie resoneert op een veel lagere trillingsfrequentie dan vreugde en een veel zwaardere vorm van energie projecteert.

Hoewel je een keuze hebt en moet “toestaan” dat de energie van de andere persoon je stemming beïnvloedt, “geloven” mensen die zich niet bewust zijn van hoe en waarom dit gebeurt vaak dat ze er geen controle over hebben. Dit zijn wat men noemt “onbewuste vormgevers”. Door je bewust te worden van hoe dit proces werkt en door te begrijpen dat je een keuze hebt en dat je een verschil KAN maken, is de eerste stap om een bewuste en doelgerichte schepper te worden, die je niet alleen op individuele basis van dienst zal zijn bij de vervulling van je gewenste resultaten, maar die ook zal bijdragen aan het transformeren en verhogen van de trillingsfrequentie of de resonantie van het collectieve bewustzijn.

Het creatieproces werkt perfect, precies en constant, 100% van de tijd, zoals het altijd heeft gedaan, altijd doet en altijd zal doen.

Datgene wat gebeurtenissen en omstandigheden creëert die door “de massa van de wereld ” als chaotisch en onevenwichtig worden ervaren, is dat ze in een ” onbewuste mist” rondlopen en toestaan dat wat in de fysieke wereld als echt verschijnt hun gedachten en emoties van moment tot moment beïnvloedt, waarbij ze volledig geloven dat wat er ook gebeurt het gevolg is van een reeks willekeurige, externe en oncontroleerbare omstandigheden waar ze absoluut geen controle over hebben.

Ze verzuimen om de bewustwording te ontwikkelen over hoe deze bestaande omstandigheden tot stand komen, hetzij individueel of als gevolg van het collectieve bewustzijn, en als gevolg daarvan staan ze toe dat bijkomende gedachten en emoties die gecreëerd worden door hun percepties van de fysieke werkelijkheid die de huidige omstandigheden creëerde, bijkomende gedachte- en emotiepatronen creëren die bepalen en dicteren welke bijkomende zaden ze onbewust planten die alleen maar MEER resultaten kunnen voortbrengen die overeenstemmen met hun overheersende gedachtepatronen.

Er zijn ogenschijnlijk goede en slechte dingen in de wereld omdat het collectieve bewustzijn van de planeet verdeeld is in zijn denkpatronen. Er zijn er die ervoor kiezen zich te richten op en te denken aan wat we “lagere vormen” van energie zullen noemen, zoals moord, oorlog, overvallen, enz. En er zijn er die ervoor kiezen zich te richten op en te denken aan wat we hogere vormen van energie zullen noemen of “hogere waarheid” of wat “juist” en “goed” is voor de wereld.

Het doet wat denken aan touwtrekken, waarbij lagere gedachtevormen aan de ene kant van het touw strijden tegen hogere gedachtevormen aan de andere kant. Als het collectieve bewustzijn van de planeet stijgt is het alsof er extra touwtrekkers aan de kant van de hogere waarheid  van het touw worden geplaatst en de omstandigheden in de fysieke wereld zullen verbeteren in directe verhouding tot het soort en de kwaliteit van het bewustzijn dat geprojecteerd wordt.

Dus hoe ontsnap je eraan dat het collectieve bewustzijn van de wereld jou persoonlijk beïnvloedt? Er zijn enkele zeer eenvoudige en voor de hand liggende dingen die je in eerste instantie kunt doen.

Het eerste wat je kan doen is je bewust worden van waar je jezelf aan blootstelt en toelaat dat je het absorbeert, wat zal bepalen wat je kwaliteit van bewustzijn voortbrengt. Door je bewust te worden van je eigen individuele gedachteprocessen en die te analyseren en het soort en de kwaliteit van die gedachtevormen te bepalen zul je je bewust worden van het soort externe input waaraan je jezelf blootstelt en toestaat dat je erdoor wordt beïnvloed. Je hebt de keuze om alles toe te staan wat je maar verkiest.

Het avondnieuws is een goed voorbeeld. Hoor je overwegend positieve of negatieve dingen als je naar het nieuws kijkt? Zijn de uitzendingen gebaseerd op wat goed is of wat verkeerd is met de wereld? Het antwoord op die vraag ligt voor de hand. Of je het nu beseft of niet, maar door jezelf onder te dompelen in alle negatieve gebeurtenissen in de wereld en de op angst gebaseerde informatie die JIJ jezelf toestaat om op te nemen en te absorberen, wordt je individuele bewustzijn beïnvloed op een onderbewust niveau en als gevolg daarvan worden ook de fysieke aspecten van je leven beïnvloed. Tegelijkertijd draag je bij aan de lagere vormen van het collectieve bewustzijn en trek je het touw als het ware in de tegenovergestelde richting van waar je zou willen zijn.

Jij en de meerderheid van de bevolking worden (in de meeste gevallen zonder dat je je er bewust van bent) overspoeld met alles wat “fout” of “negatief” is in de wereld zonder volledig te begrijpen dat deze informatie je beïnvloedt op een onderbewust niveau, wat op zijn beurt een grote invloed heeft op de gebeurtenissen en omstandigheden die je in je dagelijkse leven individueel ervaart.

In essentie word je geprogrammeerd en gemanipuleerd om te denken, te voelen en te handelen op een manier die anderen voor jou kiezen en daardoor sta je anderen toe om jouw ervaringen te creëren. En niet alleen in je eigen leven, maar je draagt ook bij aan de ongewenste gebeurtenissen en omstandigheden van de hele wereld door de energie van het collectieve bewustzijn te voeden, gebaseerd op jouw “percepties” van wat JIJ voor jezelf toestaat om door geprogrammeerd te worden.

En op een grotere schaal, wanneer miljoenen of miljarden worden blootgesteld aan en beïnvloed worden door informatie zoals het avondnieuws verkiest om uit te zenden, dat overwegend gebaseerd is op wat “verkeerd” is in de wereld, beïnvloedt het uiteindelijk niet alleen jouw individueel bewustzijn maar het collectief bewustzijn van de hele planeet en verlaagt het de trillingsfrequentie die gebaseerd op het soort en de kwaliteit van het zaad, ALLEEN maar extra onevenwichtige gebeurtenissen, toestanden en omstandigheden op een veel grotere schaal kan creëren. Een WERELDWIJDE schaal.

Als je geen andere verbinding met de buitenwereld zou hebben dan het doemdenken van het avondnieuws of wat de massa’s te zien krijgen in de kranten, dan zou je moeten aannemen dat de wereld in complete onrust en chaos verkeert. Gelukkig heb je toegang tot andere ervaringen van buitenaf in je leven die helpen om het bombardement van negatieve programmering waaraan je jezelf “toestaat” te worden blootgesteld te compenseren.

En of je er nu voor kiest het te accepteren of niet, maar door jezelf voortdurend bloot te stellen aan deze negatieve en op angst gebaseerde input, programmeer je je onderbewustzijn op zo’n manier dat het alleen maar resultaten in je leven kan produceren die ook “negatief” of op angst gebaseerd zijn.

Door jezelf voortdurend bloot te stellen aan deze negatieve en op angst gebaseerde programmering (of je er nu voor kiest het te accepteren of niet) programmeer je je onderbewustzijn op zo’n manier dat het in je leven alleen maar resultaten kan opleveren die ook “negatief” of op angst gebaseerd zijn.

Of je het nu beseft of niet, de boodschap van onheil en somberheid die vaak op het nieuws wordt uitgezonden programmeert je en speelt een GROTE rol, niet alleen in je individuele leven in de manier waarop je dagelijkse leven zich ontvouwt, maar beïnvloedt ook het bewustzijn van de meerderheid die ervoor kiest om ernaar te kijken en als gevolg daarvan wordt het collectieve bewustzijn gevormd en beïnvloed en creëert het meer van wat wordt “waargenomen” als negatieve gebeurtenissen, toestanden en omstandigheden.

Om het eenvoudig te zeggen…: “Zoals binnenin…is het ook vanbuiten.” Vanuit een wetenschappelijk perspectief: “Oorzaak en gevolg.”

Onze externe wereld is een weerspiegeling van onze interne wereld. We interpreteren en projecteren een wereld aan de buitenkant die we aan de binnenkant geloven. Voor velen van ons betekent dit een wereld van lijden en tegenspoed. 

Wat je hoort en ziet op het nieuws IS GEEN accurate weergave van wat er gaande is in de wereld, maar geeft slechts een BEPERKT perspectief dat gebaseerd is op chaos en angst. Er gebeurt VEEL MEER goeds in de wereld waarvan de overheersende media verkiest je niet bewust te maken. Of je het nu wilt accepteren of geloven of niet, je wordt geprogrammeerd.

Dit soort uitzendingen zijn zo ontworpen dat ze een houding van zorgzaamheid uitstralen door middel van op angst gebaseerde middelen waar de “Onbewuste massa’s” volledig in geloven dat ze het MOETEN horen zodat ze weten wat ze moeten doen om zichzelf en hun families veilig te houden, zonder volledig te begrijpen dat door zichzelf eraan bloot te stellen, ze alleen maar MEER van hetzelfde versterken en creëren.

Niet volledig begrijpen of zich bewust zijn van wat het is dat ze creëren door zichzelf “toe te staan” om op deze manier geprogrammeerd te worden, dient alleen om de gebeurtenissen, toestanden en omstandigheden waar ze bang voor zijn aan te wakkeren.

Op angst gebaseerde gedachtevormen (zaden) kunnen net zo min een voordeel in je leven of een voordeel voor de wereld opleveren als het planten van een graszaadje een bloem kan voortbrengen.

Het onderbewustzijn maakt geen onderscheid in wat je het te eten geeft, net zoals het superbewustzijn geen onderscheid maakt in wat je in je leven voorgeschoteld krijgt. “Zoals je gelooft, zo zul je ontvangen.”

Zoals een oude spirituele tekst zegt: “alles waarvoor jullie bidden, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen”.

Omgezet in wetenschappelijke terminologie… De wet van aantrekking is de wet waardoor “Gedachte” correleert met zijn object.

Als je het bekijkt vanuit het perspectief van de natuur… Het geplante zaad zal een oogst opleveren die gebaseerd is op de soort en kwaliteit van het zaad.

En in het geval van de menselijke fysiologie… Je gedachten ontsteken emoties. De emoties die je jezelf “toestaat” te ervaren bepalen welke chemicaliën in je lichaam worden aangemaakt op basis van het elektro-chemische proces in je lichaam, of dit nu nuttig of schadelijk is.

Elke natuurlijk geproduceerde chemische stof in je lichaam is ontworpen om leven in stand te houden tenzij het verkeerd gebruikt wordt, dat kan het je letterlijk doden.

Het is geen geheim dat stress en angst verantwoordelijk zijn voor 95% van alle ziektes en aandoeningen in de wereld. Stress en angst creëert en scheidt chemicaliën af in je lichaam die wanneer ze vrijkomen tijdens tijdelijke periodes van “gezonde” angst, nuttig kunnen zijn en je veilig kunnen houden, maar wanneer ze voortdurend vrijkomen als gevolg van onnodige stress en angst die wordt opgeroepen door media zoals het nieuws, ZEER schadelijk kunnen en zullen zijn voor je gezondheid.

Jezelf blijven blootstellen aan vormen van media die angst en bezorgdheid opwekken heeft niet alleen effect op je fysieke lichaam, maar de gedachten en emoties die je als gevolg daarvan ervaart hebben ook effect op je toekomstige resultaten in je leven EN dragen ook op een “negatieve” manier bij aan het collectieve bewustzijn.

Het is UITERST belangrijk om je bewust te worden van wat het is waaraan je jezelf “toestaat” blootgesteld te worden en door geprogrammeerd te worden als je ECHT “gewenste” uitkomsten in je leven wilt ervaren.

Zoals besproken in de artikelen over de onderbewuste geest en de Superbewuste geest, is de onderbewuste geest het aspect van de geest dat fungeert als zowel het opnameapparaat dat opslaat wat “jij kiest” om erin op te nemen en op te slaan, als het uitzend- of communicatieapparaat dat in verbinding staat met het Superbewustzijn en afhankelijk van het soort en de kwaliteit van de opgeslagen en uitgezonden informatie bepaalt wat er geoogst wordt, of wat er ontvangen zal worden in je fysieke wereld.

In essentie creëert alles wat het onderbewustzijn opslaat als “waarheid” en “geloof”, of het nu waar is of niet, een frequentie of vibrationele resonantie die wordt uitgezonden in het Superbewustzijn, of het “Oneindige Veld van potentieel”, harmoniseert met energieën van een harmonieuze frequentie en via de Wet van Aantrekking , de Wet van Resonantie en de Wet van Groei levert aan jou in de fysieke wereld precies datgene waar JIJ om gevraagd hebt.

Media zoals het avondnieuws, die op angst gebaseerde informatie verspreiden, programmeren in feite, door herhaling, de grote massa met op angst gebaseerde informatie, die alleen maar dient om trillingsfrequenties te creëren die worden uitgezonden in het “Oneindige Veld van Potentieel”, die alleen maar meer op angst gebaseerde omstandigheden in de fysieke wereld kunnen aantrekken en creëren. Angstzaden kunnen alleen een oogst van angst voortbrengen, net zoals een appelzaad alleen een appelboom kan voortbrengen. Elk ander resultaat is absoluut onmogelijk en zou in tegenspraak zijn met het onfeilbare en onwrikbare proces van de creatie. Met andere woorden: ….het kan niet gebeuren!!!

Het is te wijten aan het collectieve bewustzijn van de wereld dat wat in de wereld als chaos wordt waargenomen, gecreëerd en ervaren, blijft gebeuren en zich in de wereld blijft vermenigvuldigen. De meesten van ons geloven en accepteren het feit dat we in een chaotische wereld leven. Hoewel de chaos echt lijkt en als zodanig wordt ervaren, is de schepping in werkelijkheid helemaal niet chaotisch, maar ontvouwt ze zich juist perfect en precies als gevolg van de onwrikbare en onveranderlijke Universele Wetten, ook wel Natuurwetten genoemd, die de hele kosmos beheersen. Deze wetten werken 100% van de tijd in absolute perfectie. Het zijn niet de wereld of de Universele Wetten die chaos in de wereld creëren, maar eerder de chaotische en ongeconcentreerde denkpatronen van de wereldbevolking die het collectieve bewustzijn van de wereld vormen.

De reeks chaotische gebeurtenissen die zich in de wereld ontvouwen, ontvouwen zich en worden perfect en precies gecreëerd, zonder ook maar één keer te aarzelen. De chaos in de wereld is het gevolg van het “misbruiken” door de massa’s van hun onvervreemdbaar recht van vrije wil om gedachten te denken en emoties te ervaren die de chaotische omstandigheden creëren. Op angst en geweld gebaseerde input in het onderbewustzijn kan alleen maar op angst en geweld gebaseerde uitkomsten in de wereld creëren.

Wanneer het collectieve bewustzijn dat gecreëerd wordt door verschillende culturen over de hele wereld, die elk voorzien zijn van hetzelfde onvervreemdbare recht van vrije wil, als individuen de keuze maken om zichzelf te laten programmeren met angst, planten ze in werkelijkheid de zaden van angst die de oogst perfect en zonder falen creëren, gebaseerd op de zaden die geplant worden.

Laten we, om de realiteit hiervan beter te begrijpen, het eens bekijken vanuit een individueel perspectief zoals het betrekking heeft op jou en je recht om te denken op de manier die je verkiest te denken. Aangezien bewustzijn het zaad is van alle dingen die nu bestaan of ooit zullen bestaan in de wereld, vertegenwoordigt de kwaliteit van de gedachten die JIJ uit vrije wil denkt, de zaden die je plant. Als die gedachtezaden gebaseerd zijn op angst, gebrek en beperking kun je alleen maar een oogst verwachten die van dezelfde soort en kwaliteit is als de geplante zaden.

Om het in wetenschappelijke termen te zeggen: elke gedachte die je denkt bestaat uit een trillingsfrequentie. De energiefrequentie die wordt gecreëerd en uitgezonden als gevolg van de gedachtengang die je kiest, wordt uitgezonden in het Eenheidsveld (Superbewustzijn) en die gedachtefrequenties trekken extra energieën van een harmonieuze frequentie aan om in de fysieke wereld effecten te creëren die gebaseerd zijn op die frequentie. Het is JOUW individuele gedachteproces dat bepaalt welke gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden zich in je leven zullen ontvouwen. (Voor meer duidelijkheid, zie De Wet van Trilling)

Als die gedachten gefixeerd zijn op een bepaalde uitkomst, of die nu gebaseerd is op liefde of angst, en je staat bewust of onbewust toe dat je onderbewustzijn dat als feit accepteert, dan zal die specifieke uitkomst in je leven ervaren worden. Op dezelfde manier, als je “bewuste” gedachteproces gericht is op een specifiek “gewenst” resultaat, maar als gevolg van tegenstrijdige overtuigingen op een onderbewust niveau, of onderbewuste programmering die niet overeenkomt met het gewenste resultaat en je onderbewuste gedachten tegenstrijdig en chaotisch zijn en gebaseerd op angst, gebrek en beperking, dan zullen de resultaten die je ontvangt ook chaotisch zijn.

Hoewel de creatie of de fysieke manifestatie van deze gebeurtenissen en omstandigheden voor jou als chaotisch overkomen en waargenomen worden, worden ze perfect gecreëerd en ontvouwen ze zich op basis van het chaotische denkpatroon waarvan JIJ de keuze hebt en ook het vermogen om het te corrigeren.

Deze omstandigheden die daardoor in je leven ervaren worden zijn nooit in strijd of tegengesteld aan wat jij creëert via je individuele denkproces, gebaseerd op een onwrikbaar en perfect georchestreerd systeem.

Dit systeem wordt beheerst door de universele wet, of wat ik noem “Het Perfecte Plan”. Hoewel het voor velen als chaotisch wordt ervaren, is het te danken aan dit perfect georkestreerde proces dat perfect creëert op basis van de energiefrequenties die erin worden gezonden en die de zaden vertegenwoordigen.

De uitkomsten of de effecten zijn helemaal niet chaotisch, maar ontvouwen zich perfect op basis van de energie die gecreëerd en uitgezonden wordt in het Superbewustzijn of de zaden die geplant worden in het “Oneindige Veld van Potentieel” door het collectieve bewustzijn dat een oogst creëert of produceert die WIJ beoordelen als chaotische omstandigheden.

Het is precies hetzelfde met het collectieve bewustzijn. Totdat het bewustzijn van de wereld gefixeerd is op een harmonieuze en enkelvoudige intentie of uitkomst zullen er wat wij waarnemen als chaotische gebeurtenissen en omstandigheden bestaan in de wereld om ons heen.

Door dit begrip te ontwikkelen en te leren dat dit waar is kunnen we weliswaar niet eigenhandig het collectieve bewustzijn van de wereld veranderen, of zelfs dat van één enkele persoon zonder zijn of haar toestemming, maar we kunnen wel ons individuele bewustzijn veranderen, de vibratie van onze individuele gedachtenprocessen verhogen en in feite verhogen we zo de vibratie en het bewustzijn van de wereld….het collectieve bewustzijn.

Door ons te concentreren op wat er mis is in de wereld, onszelf onbewust te laten programmeren en ons in de chaos en onevenwichtige toestanden over te geven, dragen we in wezen bij aan de chaos en geven we als individuen extra energie aan het collectieve bewustzijn, wat alleen maar kan dienen om nog meer chaos te creëren.

Dus wat is de beste manier om als individu bij te dragen aan de verandering of verbetering van wat wij als chaotische toestanden in de wereld beschouwen?

  • Word je bewust van wat je aan het creëren bent. 
  • Ontwikkel een houding van dankbaarheid en begrijp dat het proces van creatie ALTIJD perfect en precies is, dat alles zich perfect ontvouwt op basis van de energie die wordt uitgezonden en die de zaadjes vertegenwoordigt die worden geplant.
  • Blijf je focussen op een specifiek en gewenst resultaat en op jouw beurt zul je jouw deel bijdragen aan het verbeteren van de algemene omstandigheden.

Door de keuze te maken om opzettelijk en doelbewust je aandacht gericht te houden op het “goede” in plaats van het “slechte”, op liefde in plaats van angst, zend je een frequentie uit (plant je zaadjes) die collectief (zodra genoeg mensen het “snappen”) de chaotische omstandigheden zullen beginnen te transformeren en een heel ander soort oogst zullen voortbrengen.

Wanneer je dit diepgaand begint te begrijpen en je individuele bewustzijn gericht houdt op de verlangens die je verkiest te ervaren in plaats van op wat er verkeerd is in de wereld, zul je op een punt gekomen zijn dat het collectieve bewustzijn, meer bepaald de gebeurtenissen, toestanden en omstandigheden die gecreëerd worden als gevolg van het collectieve bewustzijn, je niet persoonlijk kunnen en zullen beïnvloeden.

Jouw vrije wil kan niet geschonden worden, net zo min als de vrije wil van iemand anders geschonden kan worden, tenzij en zolang JIJ dat “toestaat”.

JIJ en jij alleen moet de keuze maken om beïnvloed te worden of niet beïnvloed

Jij moet de keuze maken om te bepalen hoe iets jou beïnvloedt. Jij als individu met het onvervreemdbare recht van vrije wil hebt de mogelijkheid en de macht om te bepalen hoe je waarneemt en reageert op wat er om je heen gebeurt.

Het is slechts een kwestie van perspectief, het perspectief dat je erop nahoudt en dat alleen kan dienen om effecten in je persoonlijke leven teweeg te brengen die precies in verhouding staan tot dat perspectief. Dit perspectief kan en zal ook de energie van het collectief bewustzijn voeden, positief of negatief, gebaseerd op de individuele keuzes die je maakt.

Als je eenmaal volledig begrijpt en verinnerlijkt hebt dat het individueel bewustzijn zich verenigt met andere individuele bewustzijnen die zich collectief vormen om het collectief bewustzijn te creëren dat op grotere schaal de gebeurtenissen, condities en omstandigheden in onze wereld bepaalt, zul je beginnen te begrijpen dat ELKE gebeurtenis, ELKE conditie en ELKE omstandigheid, ongeacht hoe het door elk individu wordt “waargenomen”, in werkelijkheid een wonder is.

Het proces van de schepping wankelt nooit. Het is ALTIJD een wonder en ontvouwt zich ALTIJD perfect. Er wordt ALTIJD iets gecreëerd en het soort en de kwaliteit van die creatie is ALLEEN gebaseerd op het soort en de kwaliteit van het bewustzijn dat de zaden vertegenwoordigt die het ” Aanzetten ” tot groeien.

Het enige dat bepaalt en kan veranderen wat voor wonder er gecreëerd zal worden, is de kwaliteit van het bewustzijn dat het gecreëerd heeft. Als de kwaliteit van het bewustzijn overwegend gericht is op angst, oorlog, dood, moord, verkrachting, roof en tragedie van elke soort, wordt de energie die deze omstandigheden creëert (de zaden) uitgezonden in of geplant in het oneindige veld van potentieel dat zich alleen kan harmoniseren en verenigen met energieën van een harmonieuze frequentie en aanvullende gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden kan creëren op basis van de frequentie die werd geprojecteerd of een oogst kan produceren op basis van de zaden die werden geplant.

Als de kwaliteit van het wereldwijde bewustzijn verhoogd is en gebaseerd op liefde, vrede, vreugde, vervulling, overvloed en grenzeloze welvaart, kan de kwaliteit van de energie die uitgezonden wordt, of de zaden die geplant worden, alleen resultaten creëren…. Effecten…. de oogsten, gebaseerd op de zaden die geplant zijn.

Ongeacht wat je op dit moment gelooft, je KAN een enorm verschil maken in het verhogen van het collectief bewustzijn als je eenmaal begint te begrijpen dat je als integraal deel van het geheel een persoonlijke verantwoordelijkheid hebt in de gebeurtenissen, condities en omstandigheden die in de wereld gebeuren en je bewustzijn verschuift naar wat het is dat je graag gecreëerd ziet worden en deelt met degenen die bereid zijn te luisteren en te leren hoe je hetzelfde kunt doen.

Je kunt in wezen een deel van de oplossing worden en/of blijven, of een creatief deel van het probleem worden en/of blijven. Hoewel je niets kunt veranderen aan het feit dat je individuele keuzes iets creëren en bijdragen aan het collectieve bewustzijn van de planeet, kun je je bewust worden van wat het is dat je creëert en een bewuste keuze maken waar je aan bijdraagt.

Dat is een keuze die JIJ hebt, het onvervreemdbare recht van vrije wil en ook het vermogen om te maken. Je leven zal zich perfect ontvouwen op basis van de beslissing die je zonder falen maakt.

Dus welke specifieke stappen kun je beginnen te nemen die het collectieve bewustzijn van de wereld zullen beginnen te beïnvloeden en de resultaten die als gevolg daarvan worden ervaren?

Verander je individuele bewustzijn, zoek naar een dieper begrip van hoe het proces van creatie zich 100% van de tijd in perfecte harmonie ontvouwt, zoek naar manieren om je pas ontdekte ontdekkingen met anderen te delen en op je beurt zul je bijdragen aan het verhogen van de trillingsfrequentie van het collectieve bewustzijn dat 100% van de tijd zonder fout kan, en zal bijdragen aan het veranderen van de gebeurtenissen, condities en omstandigheden in de wereld.

In tegenstelling tot wat vaak wordt “geloofd”… Één persoon KAN een enorm verschil maken in het veranderen van de wereld. Als iemand ervoor kiest om het eerste zaadje te planten, zal dat zaadje ontkiemen, rijpen en andere zaadjes voortbrengen. Op dezelfde manier, zoals uitgelegd door het proces van energie, wanneer je de kwaliteit van JOUW denken verhoogt, verhoog je de frequentie van de energie die door en door het collectieve bewustzijn wordt geprojecteerd, wat de frequentie van het collectieve bewustzijn als geheel MOET verhogen, wat alleen maar betere en positievere resultaten in de wereld kan opleveren.

Wanneer er genoeg zaadjes geplant zijn, beginnen de kiemen te groeien en wordt de oogst rijp, die nog meer zaadjes voortbrengt, waardoor de oogst steeds groter kan worden, omdat deze oogst nog meer zaadjes voortbrengt. Eén enkel zaadje kan een oneindig aantal extra zaadjes voortbrengen en doet dat ook.

Jij bent een zaadje en je hebt de mogelijkheid om “bewust” te planten en een oogst terug te brengen die honderd, duizend, een miljoen, een miljardvoudig is. Je hoeft er alleen maar voor te kiezen om de eerste kleine stap te zetten om dat te doen.

Je hebt de keuze en de mogelijkheid om je bewust te worden van de zaden die je plant. Je hebt de keuze en de mogelijkheid om te bepalen welk soort zaadjes je zult planten. Je kunt ervoor kiezen zaadjes van angst en vernietiging te planten en te voeden, maar ook zaadjes die liefde en groei bevorderen. Jullie hoeven je alleen maar bewust te worden en te blijven van wat je plant om een positief en betekenisvol verschil te maken in het collectieve bewustzijn van de wereld.

Welke keuzes je ook maakt, het is onze oprechte en hartelijke hoop dat die keuzes jou en onze wereld een stap dichter zullen brengen bij het ervaren van een leven van vreugde, vervulling, vrede en grenzeloze voorspoed op elk gebied van je leven.

Wat wij verkiezen om Overvloed en Geluk te noemen.

Individueel kunnen we beginnen een KRACHTIG en ZINNIG verschil te maken….Collectief KUNNEN we de hele wereld veranderen.

Leave a Reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *