Blijf op de hoogte en ontvang de mooiste, verhalen, tips en inzichten

Bovendien ontvang je onze 4-daagse email serie waarin je leert om de verbinding met jezelf te herstellen

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Lichthoofd.be Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lichthoofd. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door het lichthoofdteam met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Lichthoofd behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Lichthoofd alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Lichthoofd niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Lichthoofd, welke geen eigendom zijn van Lichthoofd, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Lichthoofd. Hoewel Lichthoofd uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Lichthoofd.be worden onderhouden wordt afgewezen.

Aan de informatie op Lichthoofd kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij psychische en/of lichamelijke klachten altijd een huisarts. De tips op Lichthoofd zijn niet bedoeld om psychische en/of lichamelijke klachten mee te verhelpen, en dienen slechts ter ondersteuning te worden toegepast onder toezicht van een (medisch) deskundige. Lichthoofd sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, door Lichthoofd ontwikkelde content of producten.

Google Adsense

Deze website maakt gebruik van Google Adsense. Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Adsense bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden. Het weergeven van links naar deze websites of pagina’ s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Wij vermelden uitdrukkelijk dat wij geen zeggenschap hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kunnen in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Cookies
Tot slot een korte toelichting over het gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke voorkeuren u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina of site. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Als het niet nodig is om in het cookie persoonsgegevens op te slaan, doet Spiritueel Magazine dit niet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies, op http://www.mozilla.org voor meer informatie over Mozilla Firefox over cookies of op http://browser.netscape.com voor meer informatie van Netscape over cookies. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

© 2012, Lichthoofd.

Teksten overnemen van Lichthoofd.be

Wanneer u gedeelten van artikelen wilt overnemen van Lichthoofd vragen wij u deze teksten af te sluiten met een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • De bronvermelding bevat dat naam ‘Lichthoofd’.
  • Het woord ‘Lichthoofd’ is een klikbare hyperlink welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op lichthoofd.be.
  • De link of de website mag geen elementen bevatten die het volgen van de link belemmeren voor zowel bezoekers als zoekmachines. Het gebruik van de ‘rel=”nofollow”‘ tag is dus niet toegestaan.
  • De link bevat een omschrijvende title-tag.

Deze regels zijn van toepassing op incidentele plaatsing van Lichthoofd content op websites van derden.

Leave a Reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *