Blijf op de hoogte en ontvang de mooiste, verhalen, tips en inzichten

Bovendien ontvang je onze 4-daagse email serie waarin je leert om de verbinding met jezelf te herstellen

succes

De 7 Spirituele Wetten Van Succes Volgens Deepak Chopra

Dr. Deepak Chopra is veruit één van de meest productieve hedendaagse schrijvers op het vlak van op bewustzijn gebaseerde geneeskunde en bewust leven.

Chopra heeft veel succesvolle boeken over alternatieve geneeskunde en mindful denken gepubliceerd, maar het is ‘De 7 spirituele wetten van succes, een praktische gids voor het vervullen van je dromen’ waar we ons in dit artikel op zullen concentreren. Dit populaire boek is een gids geweest voor veel mensen die naar manieren zoeken om hun diepste verlangens te vervullen.

In het boek legt hij uit dat ons persoonlijk succes niet alleen wordt bepaald door de hoeveelheid werk dat we erin steken, noch door de dingen die we verzamelen, maar eerder door het niveau van begrip dat we hebben over onze eigen natuur en onze interactie met de natuurwetten zelf.

Hij definieert succes als “de voortdurende uitbreiding van geluk en de realisatie van belangrijke en waardevolle doelen in iemands leven”.

Volgens het boek kan alles wat we verlangen gecreëerd worden als we deze wetten begrijpen en toepassen in ons eigen leven, en dit omdat dezelfde wetten die de natuur gebruikt om een bos, een ster of een menselijk lichaam te creëren, ook onze diepste verlangens kan vervullen.

Hier zijn Deepak Chopra’s 7 Spirituele Wetten Van Succes

Wet 1 – De Wet van pure Potentialiteit

De eerste wet van succes is te beseffen dat je ware aard pure potentie en oneindige creativiteit is. Je plukt dan de voordelen van deze aard door stilte, meditatie en niet oordelen te beoefenen.

Je kan de wet van de pure potentialiteit in de praktijk brengen met de volgende stappen:

 1. Ik zal in contact treden met het veld van pure potentialiteit door elke dag tijd te reserveren om stil te zijn, om te zijn en niets anders. Ook zal ik minstens tweemaal per dag alleen en in stilte mediteren, ongeveer een half uur ’s ochtends en een half uur ’s avonds.
 2. Ik zal elke dag de tijd nemen om één te worden met de natuur en in stilte getuige te zijn van de intelligentie in alles wat leeft. Ik zal stil naar een zonsondergang kijken, of naar het geluid van de oceaan of een rivier luisteren, of de geur van een bloem opsnuiven. In de vervoering van mijn eigen stilte en door één te worden met de natuur, zal ik genieten van de eeuwenoude klop van het leven, het veld van pure potentialiteit en onbegrensde creativiteit.
 3. Ik zal niet oordelen. Ik zal mijn dag beginnen met het voornemen: ‘Vandaag zal ik over niets dat gebeurt, oordelen,’ en de hele dag door zal ik mezelf eraan herinneren geen oordeel te vellen.

Wet 2 – De Wet van het Geven.

Volgens de wet van het geven, ‘moet je geven en ontvangen om rijkdom en welvaart te behouden of wat je maar wilt in het leven.’ Je ontvangt wanneer je geeft, omdat geven ervoor zorgt dat de overvloed van het leven in je leven circuleert.

Je kan de wet van het geven in de praktijk brengen met de volgende stappen:

 1. Waar ik ook ga en wie ik ook tegenkom, ik zal hem of haar iets geven. Dat kan een complimentje zijn, een bloem, of een gebed. Vandaag zal ik iedereen met wie ik in contact kom iets geven, en zo zal ik het proces in gang zetten van de circulatie van vreugde, rijkdom en overvloed in mijn leven en in het leven van anderen.
 2. Vandaag zal ik dankbaar alles in ontvangst nemen wat het leven te bieden heeft. Ik zal de
  geschenken van de natuur aannemen: zonlicht en het geluid van de zingende vogels, of lenteregen of de eerste sneeuw van de winter. Ik zal ook openstaan voor de geschenken van anderen, of dat nu materiële zaken, geld, complimentjes of gebeden zijn.
 3. Ik zal mijn best doen om de rijkdom in mijn leven te laten circuleren door het geven en ontvangen van de kostbaarste geschenken van het leven: zorg, affectie, waardering en liefde. Elke keer dat ik iemand ontmoet, zal ik hem of haar in stilte geluk, vreugde en plezier wensen.

Wet 3 – De Wet van het Karma, ofwel oorzaak en gevolg. …

De wet van het karma vereist dat je je bewust bent van het effect van je keuzes, omdat ze je ertoe aanzetten acties te ondernemen die het leven dat je zult leiden bepalen. Bovendien zorgt het bewust zijn van je keuzes voor succes, omdat je alleen keuzes maakt die je gelukkig maken.

Je kan de wet van het karma in de praktijk brengen met de volgende stappen:

 1. Vandaag zal ik vanop een afstand kijken naar de keuzes die ik op elk moment maak. En alleen al door de keuzes te observeren wordt ik me ervan bewust. Ik zal beseffen dat de beste manier om me voor te bereiden op de toekomst is om me in het heden volledig bewust te zijn van mijn keuzes.
 2. Elke keer dat ik een keuze maak, zal ik mezelf twee vragen stellen: ‘Wat zijn de consequenties van de keuze die ik maak?’, en: ‘Zal de keuze mij en degenen die erdoor beïnvloed worden voldoening en geluk brengen?’
 3. Dan zal ik in mijn hart om raad vragen en me laten leiden zoor zijn aangename of onaangename boodschap. Als deze keuze me een aangenaam gevoel geeft, zal ik enthousiast die weg inslaan. Als die keuze me een onaangenaam gevoel geeft, zal ik met mijn innerlijke oog naar de consequenties van mijn actie kijken. Als ik me hierdoor laat leiden, zal ik in staat zijn spontaan de juiste keuzen voor mezelf en anderen te maken.

Wet 4 – De Wet van de Minste Weerstand.

Deze wet is gebaseerd op het feit dat de natuur moeiteloos functioneert. Vissen zwemmen moeiteloos, vogels vliegen moeiteloos en bloemen hoeven niet te proberen om te bloeien. Deepak gelooft dat je gemakkelijk je verlangens kunt vervullen als je moeiteloos werkt zoals de natuur. Hij beweert dat je moeiteloos werkt als je plichten worden gemotiveerd door liefde, omdat liefde de natuur bij elkaar houdt.

Je kan de wet van de minste weerstand in de praktijk brengen met de volgende stappen te doen:

 1. Ik zal me toeleggen op acceptatie. Vandaag zal ik de mensen, situaties, omstandigheden en gebeurtenissen accepteren zoals ze zich voordoen. Ik zal weten dat dit moment is zoals het moet zijn, omdat het hele universum is zoals het moet zijn. Ik zal me niet verzetten tegen het heden. Mijn acceptatie is volledig en totaal. Ik accepteer de dingen zoals ze op dit moment zijn, niet zoals ik zou willen dat ze waren.
 2. Als ik de dingen heb geaccepteerd zoals ze zijn, zal ik verantwoordelijkheid nemen voor mijn situatie en voor alle gebeurtenissen die ik als problemen zie. Ik weet dat het nemen van
  verantwoordelijkheid betekent niets of niemand de schuld geven van mijn situatie (ook niet mezelf). Ik weet ook dat er in elk probleem een gelegenheid schuilt, en door alert te zijn op gelegenheden, kan ik dit moment transformeren tot iets gunstigers.
 3. Vandaag zal mijn bewustzijn geworteld blijven in weerloosheid. Ik zal afstand nemen van de behoeften mijn standpunt te verdedigen. Ik zal niet proberen anderen te overtuigen of over te halen tot mijn standpunt. Ik zal open blijven staan voor alle standpunten en niet star vasthouden
  aan één ervan.

Wet 5 – De Wet van Intentie en Wens.

Volgens deze wet drijft je intentie je verlangens aan, en het heeft een oneindige organiserende kracht die het universum leidt om je verlangens te vervullen. Intentie werkt echter alleen als je de andere wetten van succes niet overtreedt.

Je kan de wet van intentie en wens in praktijk brengen met de volgende
stappen:

 1. Ik zal een lijst maken van al mijn wensen. Ik zal deze lijst altijd bij me dragen. Ik zal naar deze lijst kijken voordat ik aan mijn periode van stilte en meditatie begin. Ik zal er naar kijken voordat ik ’s avonds ga slapen. Ik zal er naar kijken als ik ’s morgens wakker wordt.
 2. Ik zal deze lijst met wensen loslaten en overgeven aan de schoot der schepping, en eropvertrouwen dat als zaken voor mij niet goed lijken te gaan, daar een reden voor is, en dat het kosmische stelsel plannen voor me heeft die veel weidser zijn dan degene die ik zelf had bedacht.
 3. Ik zal mezelf eraan herinneren alles wat ik doe te doen vanuit een op het heden gericht bewustzijn. Ik zal weigeren de kwaliteit van mijn aandacht in het heden te laten aantasten en vervliegen door obstakels. Ik zal het heden accepteren zoals het is, en de toekomst met behulp van mijn diepste, dierbaarste intenties en wensen verwezenlijken.

Wet 6 – De Wet van het Afstand nemen.

Deepak Chopra leert ons dat je deze wet toepast wanneer je het onbekende betreedt en je gehechtheid aan het bekende loslaat. Hij legt uit dat je je succes blokkeert door volledig te willen weten wat er op het volgende moment kan gebeuren, omdat het oneindige mogelijkheden afsluit.

Je kan de wet van het afstand nemen in de praktijk brengen met de volgende stappen:

 1. Vandaag zal ik me wijden aan het afstand nemen. Ik zal mezelf en de mensen om me heen de vrijheid geven te zijn zoals ze zijn. Ik zal mijn mening over hoe de dingen zouden moeten zijn niet rigide opleggen. Ik zal problemen niet op een geforceerde manier oplossen, omdat ik daarbij nieuwe problemen schep. Ik zal in alles een afstandelijke betrokkenheid handhaven.
 2. Vandaag zal ik onzekerheid beschouwen als een essentieel ingrediënt van mijn ervaringen. In mijn bereidheid onzekerheid te accepteren, zullen oplossingen spontaan volgen uit het probleem, uit de verwarring, wanorde en chaos. Hoe onzekerder de dingen lijken, hoe veiliger ik me zal voelen, want onzekerheid is mijn weg naar de vrijheid. Met behulp van de wijsheid van de onzekerheid zal ik mijn zekerheid vinden.
 3. Ik zal in het veld van alle mogelijkheden stappen en me verheugen op de opwinding die zich kan voordoen als ik me openstel voor een oneindig aantal keuzes. Als ik in het veld van alle mogelijkheden stap, zal ik al het plezier, het avontuur, de magie en het mysterie van het leven leren kennen.

Wet 7 – De Wet vanhet ‘Dharma’, ofwel doel in het leven.

Deze wet stelt dat we in de fysieke wereld zijn gekomen om een bepaald doel te vervullen. Daarnaast staat erin dat we allemaal talenten hebben en dat we rijk kunnen worden door de mensen tevreden te stellen die onze talenten nodig hebben. Een komiek kan bijvoorbeeld rijk worden door mensen tevreden te stellen die willen lachen, terwijl een schrijver rijk kan worden door te schrijven voor boekenliefhebbers.

Je kan de wet van het dharma in de praktijk brengen met de volgende stappen:

 1. Vandaag zal ik de god of godin die in embryonale vorm diep in mijn hart huist, liefderijk voeden. Ik zal aandacht besteden aan de ziel in mij die zowel mijn lichaam als mijn geest leven geeft. Ik zal me bewust zijn van deze diepe stilte in mijn hart. Ik zal het bewustzijn van het
  tijdloze, eeuwige Zijn met me meedragen te midden van tijdgebonden ervaringen.
 2. Ik zal een lijst maken van mijn unieke talenten. Dan zal ik alle dingen opschrijven die ik graag doe terwijl ik mijn unieke talenten gebruik. Als ik mijn unieke talenten gebruik ten dienste van de mensheid, raak ik mijn gevoel voor tijd kwijt en creëer ik weelde in mijn leven en in het leven van anderen.
 3. Ik zal mezelf elke dag vragen: ‘Hoe kan ik van dienst zijn?’ en ‘Hoe kan ik helpen?’ De antwoorden op deze vragen zullen me in staat stellen mijn medemensen met liefde te helpen en van dienst te zijn.

Ik hoop dat je de wetten in je leven zult toepassen. Je moet echter het boek lezen om alle wetten volledig te begrijpen.

Leave a Reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *