Blijf op de hoogte en ontvang de mooiste, verhalen, tips en inzichten

Bovendien ontvang je onze 4-daagse email serie waarin je leert om de verbinding met jezelf te herstellen

20 Boeddhistische Lessen Die Je Nodig Hebt In Je Leven

Wanneer je een afbeelding van Gautama Boeddha ziet zul je geen boze, onder druk staande houding zien die lijkt te branden van afgunst of jaloezie. In plaats daarvan zul je zien dat hij heel sereen is en altijd glimlacht. Toen hij de verlichting bereikte ontdekte hij bepaalde dingen over het leven. We kunnen zijn waarnemingen in ons eigen leven gebruiken.

1. Liefde geneest alles

“Haat houdt niet op door haat, maar alleen door liefde, dit is de eeuwige regel.”

2. Wat je doet definieert je, niet wat je zegt

“Een mens wordt niet wijs genoemd omdat hij praat en nog eens praat, maar als hij vredelievend, liefdevol en onbevreesd is dan wordt hij in werkelijkheid wijs genoemd.”

“Een hond wordt niet als een goede hond beschouwd omdat hij een goede blaffer is. Een man wordt niet als een goed mens beschouwd omdat hij een goede prater is.”

3. Geloof niet alles

“Geloof niet zomaar in iets alleen maar omdat je het gehoord hebt. Geloof niet in iets alleen maar omdat het door velen gezegd en geroddeld wordt. Geloof niet in iets alleen maar omdat het geschreven staat in jullie religieuze boeken. Geloof nergens in alleen maar op gezag van jullie leraren en oudsten. Geloof niet in tradities omdat zij al generaties lang worden overgeleverd. Maar als je na observatie en analyse vindt dat iets overeenkomt met de rede en bevorderlijk is voor het welzijn en het voordeel van één en allen, aanvaard het dan en leef ernaar.”

4. Je wordt wat je denkt

“Alles wat we zijn is het resultaat van wat we hebben gedacht: het is gefundeerd op onze gedachten en opgebouwd uit onze gedachten. Als een mens spreekt of handelt met een kwade gedachte, volgt het lijden hem zoals het wiel de hoef volgt van het beest dat de wagen trekt. Als een mens spreekt of handelt met een goede gedachte, volgt het geluk hem als een schaduw die hem nooit verlaat.”

5. Volledig in het nu leven is het geheim van welzijn

“Blijf niet stilstaan bij het verleden, droom niet van de toekomst, concentreer de geest op het huidige moment.”

“Het geheim van gezondheid voor zowel lichaam als geest is niet te treuren om het verleden, noch je zorgen te maken over de toekomst, maar het huidige moment verstandig en voluit te beleven.”

6. Ontwaak jezelf door naar binnen te kijken

“De weg ligt niet in de hemel. De weg ligt in het hart.”

7. Woorden kunnen een tweesnijdend zwaard zijn

“Woorden hebben de kracht om zowel te vernietigen als te genezen. Als woorden zowel waar als vriendelijk zijn kunnen ze onze wereld veranderen.”

8. Leer je geest te beheersen, of hij zal jou beheersen

“Om te genieten van een goede gezondheid, om echt geluk te brengen aan je familie, om vrede te brengen aan iedereen, moet men eerst zijn eigen geest disciplineren en beheersen. Als een man zijn geest kan beheersen kan hij de weg naar Verlichting vinden, en alle wijsheid en deugd zullen op natuurlijke wijze tot hem komen.”

“Het is iemands eigen geest, niet zijn vijand of tegenstander die hem verleidt tot slechte wegen.”

9. Je moet je eigen pad bewandelen

“Niemand redt ons dan onszelf. Niemand kan en niemand mag. Wij moeten zelf het pad bewandelen.”

10. Geluk neemt nooit af door gedeeld te worden

“Van één kaars kunnen duizenden kaarsen worden aangestoken, en het leven van de kaars zal niet worden verkort. Geluk neemt nooit af door gedeeld te worden.”

11. Vriendelijkheid moet aan iedereen gegeven worden

“Neem je voor om teder te zijn met de jongeren, meelevend met de ouderen, sympathiek met de strevenden en verdraagzaam met de zwakken en de onrechtvaardigen. Ooit in je leven zul je dat allemaal geweest zijn.”

“Heb mededogen met alle wezens, rijk en arm, ieder heeft zijn lijden. Sommigen lijden te veel, anderen te weinig.”

“Leer deze drievoudige waarheid aan iedereen: Een edelmoedig hart, vriendelijk spreken, en een leven van dienstbaarheid en mededogen zijn de dingen die de mensheid vernieuwen.”

12. Laat het los en zie hoe je lijden je verlaat

“Je verliest alleen waar je je aan vastklampt.”

13. Spiritualiteit is een noodzaak

“Net zoals een kaars niet kan branden zonder vuur, kunnen mensen niet leven zonder een spiritueel leven.”

14. Laat angst los

“Het hele geheim van het bestaan is om geen angst te hebben. Nooit bang zijn voor wat er van je zal worden, wees van niemand afhankelijk. Pas op het moment dat je alle hulp afwijst ben je bevrijd.”

15. De waarheid komt altijd naar boven

“Drie dingen kunnen niet lang verborgen blijven: de zon, de maan en de waarheid.”

16. Jezelf kennen is onbetaalbare, diepgaande kennis

“Het is beter om jezelf te overwinnen dan om duizend veldslagen te winnen. Dan is de overwinning van jou. Die kan je niet worden afgenomen, niet door engelen of door demonen, hemel of hel.”

17. Twijfel vernietigt, vertrouwen verenigt

“Er is niets vreselijker dan de gewoonte van twijfel. Twijfel scheidt mensen. Het is een vergif dat vriendschappen uiteen doet vallen en aangename relaties verbreekt. Het is een doorn die irriteert en pijn doet; het is een zwaard dat doodt.”

18. Je verdient je eigen liefde

“Je kunt in het hele universum zoeken naar iemand die jouw liefde en genegenheid meer verdient dan jijzelf, en die persoon is nergens te vinden. Jijzelf, evenzeer als wie dan ook in het hele universum verdient je liefde en genegenheid.”

19. Vervang jaloezie door bewondering

“Wees niet jaloers op de goede eigenschappen van anderen, maar neem ze uit bewondering zelf aan.”

20. Liefhebben en loslaten

“Uiteindelijk zijn deze dingen het belangrijkst: Hoe goed heb je liefgehad? Hoe volledig heb je geleefd? Hoe diep heb je losgelaten?”

Photo by Jan Kopřiva on Unsplash

Leave a Reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *