Blijf op de hoogte en ontvang de mooiste, verhalen, tips en inzichten

Bovendien ontvang je onze 4-daagse email serie waarin je leert om de verbinding met jezelf te herstellen

boeken over reincarnatie

10 Boeken Over Reïncarnatie en het Hiernamaals

Reïncarnatie en het hiernamaals zijn onderwerpen die al eeuwenlang de menselijke verbeelding prikkelen. Van oudsher geloven veel culturen in de mogelijkheid dat de menselijke ziel na de dood opnieuw geboren wordt in een nieuw lichaam. Ook het hiernamaals is een fascinerend onderwerp, met veel verschillende opvattingen over wat er na de dood gebeurt met onze ziel.

In dit artikel zullen we een aantal boeken bespreken die dieper ingaan op deze onderwerpen en ons helpen bij het verkennen van de vele facetten van reïncarnatie en het hiernamaals. Van spirituele gidsen tot wetenschappelijke onderzoeken, deze boeken bieden een verscheidenheid aan perspectieven en inzichten. Lees verder om te ontdekken welke boeken op deze lijst staan en hoe ze ons kunnen helpen bij het verkennen van deze fascinerende onderwerpen.

1. Vele levens, vele meesters

“Vele levens, vele meesters” is een boek geschreven door Dr. Brian Weiss. Het boek vertelt het verhaal van de auteur, een conventionele psychiater, die begint met het behandelen van een patiënt die last heeft van angstaanvallen. Tijdens hypnotherapie-sessies ontdekt hij dat zijn patiënt herinneringen heeft aan vorige levens, wat de auteur leidt tot een onderzoek van reïncarnatie en past-levenstherapie.

Het boek is gebaseerd op de waargebeurde geschiedenis van de auteur en zijn patiënten, en biedt inzicht in de principes en methoden van reïncarnatietherapie. Het bespreekt ook de spirituele en filosofische aspecten van reïncarnatie en hoe deze kunnen bijdragen aan persoonlijke groei en genezing.

“Vele levens, vele meesters” is een klassieker geworden in de wereld van de spirituele literatuur en heeft veel mensen geïnspireerd om verder te onderzoeken in de principes van reïncarnatie en reïncarnatietherapie. Het boek is bedoeld voor iemand die geïnteresseerd is in spirituele groei, persoonlijke ontwikkeling en het begrijpen van het concept van reïncarnatie.

2. De Zielenreis

“De zielenreis: het bestaan tussen de levens” is een boek geschreven door Michael Newton, een therapeut die zich richt op reïncarnatietherapie. Het boek is gebaseerd op de resultaten van vele hypnotherapie-sessies die hij uitgevoerd heeft met zijn patiënten. Het boek biedt een uniek inzicht in het bestaan tussen levens, waar de zielen zich bevinden en wat er gebeurt voordat ze weer op aarde geboren worden.

Het boek beschrijft hoe de zielen, na het afscheid te hebben genomen van het fysieke lichaam, naar een spirituele dimensie gaan waar ze hun leven bekijken, leren en zich voorbereiden op hun volgende incarnatie. Het bespreekt ook de rol van gidsen en leraren in het spirituele leven en hoe deze contact kunnen maken met de mensen op aarde.

“De zielenreis: het bestaan tussen de levens” is bedoeld voor iemand die geïnteresseerd is in spirituele groei, persoonlijke ontwikkeling en het begrijpen van het bestaan na de dood. Het boek biedt een uniek inzicht in het spirituele leven en kan helpen bij het verkrijgen van een dieper begrip van onze eigen zielenreis.

3. The Boy Who Knew Too Much – An Astounding True Story of a Young Boy’s Past-Life Memories

“The Boy Who Knew Too Much: An Astounding True Story of a Young Boy’s Past-Life Memories” is een boek geschreven door Cathy Byrd. Het boek vertelt het waargebeurde verhaal van een jongen genaamd Cameron die van jongs af aan herinneringen had aan zijn vorige levens. De herinneringen van de jongen waren zo gedetailleerd en overtuigend, dat zijn ouders besloten om hem te helpen bij het onderzoeken van zijn herinneringen.

Het boek beschrijft hoe Cameron’s herinneringen aan zijn vorige levens hem geholpen hebben bij het begrijpen van zijn huidige leven en hoe deze herinneringen hem geholpen hebben bij het oplossen van problemen en het verkrijgen van inzicht in zijn leven. Het boek bespreekt ook hoe de herinneringen van Cameron het begrip van zijn ouders van reïncarnatie en past-levenstherapie veranderd hebben.

“The Boy Who Knew Too Much” is een boek voor iemand die geïnteresseerd is in spirituele groei, persoonlijke ontwikkeling en het begrijpen van het concept van reïncarnatie en past-levenstherapie. Het biedt een uniek inzicht in hoe herinneringen aan vorige levens iemands huidige leven kunnen beïnvloeden en hoe deze herinneringen kunnen bijdragen aan persoonlijke groei en genezing.

4. Soul Survivor – The Reincarnation of a World War II Fighter Pilot

“Soul Survivor: The Reincarnation of a World War II Fighter Pilot” is een boek geschreven door Bruce Leininger en Andrea Leininger. Het boek vertelt het waargebeurde verhaal van hun zoon, James Leininger, die vanaf een jonge leeftijd herinneringen had aan zijn vorige leven als een piloot tijdens de Tweede Wereldoorlog. De herinneringen van James waren zo gedetailleerd en overtuigend, dat zijn ouders besloten om hem te helpen bij het onderzoeken van zijn herinneringen.

Het boek beschrijft hoe James herinneringen aan zijn vorige leven als piloot hem geholpen hebben bij het begrijpen van zijn huidige leven en hoe deze herinneringen hem geholpen hebben bij het oplossen van problemen en het verkrijgen van inzicht in zijn leven. Het bespreekt ook hoe de herinneringen van James het begrip van zijn ouders van reïncarnatie en past-levenstherapie veranderd hebben.

“Soul Survivor: The Reincarnation of a World War II Fighter Pilot” is een boek voor iemand die geïnteresseerd is

in het onderwerp van reïncarnatie en past-levenstherapie. Het biedt een unieke kijk op hoe herinneringen aan een vorige leven iemand kunnen beïnvloeden in hun huidige leven en hoe deze herinneringen kunnen bijdragen aan persoonlijke groei en genezing. Het boek is gebaseerd op waargebeurde gebeurtenissen en de ervaringen van de auteurs, waardoor het een interessante en meeslepende leeservaring biedt.

5. Children Who Remember Previous Lives- A Question of Reincarnation

Children Who Remember Previous Lives
A Question of Reincarnation

“Children Who Remember Previous Lives: A Question of Reincarnation” is een boek geschreven door Dr. Ian Stevenson. Dr. Stevenson is een wereldberoemde parapsycholoog en een van de leidende experts op het gebied van reïncarnatieonderzoek. In dit boek beschrijft hij de resultaten van zijn onderzoek naar kinderen die herinneringen hebben aan hun vorige levens.

Het boek bespreekt de methoden die Dr. Stevenson gebruikte om de herinneringen van kinderen te verifiëren en hoe hij deze herinneringen onderzocht. Het bevat ook verhalen van kinderen die herinneringen hebben aan hun vorige levens en hoe deze herinneringen hen geholpen hebben bij het begrijpen van hun huidige leven. Het boek bespreekt ook de implicaties van reïncarnatie voor onze begrip van de menselijke natuur en de levenscyclus.

“Children Who Remember Previous Lives” is een boek voor iemand die geïnteresseerd is in reïncarnatieonderzoek en past-levenstherapie. Het biedt een wetenschappelijke benadering van het onderwerp en geeft inzicht in de methoden die gebruikt worden om herinneringen aan vorige levens te verifiëren. Het boek is geschreven door een van de leidende experts op dit gebied en biedt daarom een betrouwbare en informatieve leeservaring.

6. Science, the Self, and Survival after Death – Selected Writings of Ian Stevenson

Science, the Self, and Survival after Death
Selected Writings of Ian Stevenson

“Science, the Self, and Survival after Death: Selected Writings of Ian Stevenson” is een boek dat een selectie van de werken van Dr. Ian Stevenson bevat, een wereldberoemde parapsycholoog en een van de leidende experts op het gebied van reïncarnatieonderzoek. In dit boek wordt een overzicht gegeven van Dr. Stevenson’s carrière en onderzoek, met inbegrip van zijn belangrijkste publicaties op het gebied van parapsychologie, reïncarnatie en de overlevingskwestie na de dood.

Het boek bevat een selectie van Dr. Stevenson’s belangrijkste artikelen en essays over zijn onderzoek naar herinneringen aan vorige levens, met name zijn onderzoek naar kinderen die herinneringen hebben aan vorige levens. Het bevat ook zijn gedachten over de implicaties van zijn onderzoek voor ons begrip van de menselijke natuur en de levenscyclus.

“Science, the Self, and Survival after Death” is een boek voor iemand die geïnteresseerd is in reïncarnatieonderzoek en past-levenstherapie en die meer wil leren over de werken van Dr. Ian Stevenson. Het biedt een diepgaande en wetenschappelijke benadering van het onderwerp en geeft inzicht in de methoden die gebruikt worden om herinneringen aan vorige levens te verifiëren. Het boek is geschreven door een van de leidende experts op dit gebied en biedt daarom een betrouwbare en informatieve leeservaring.

7. Life Before Life – Children’s Memories of Previous Lives

Life Before Life
Children's Memories of Previous Lives

“Life Before Life: Children’s Memories of Previous Lives” is een boek geschreven door Dr. Jim Tucker, een kinderpsychiater en een van de opvolgers van Dr. Ian Stevenson in het onderzoek naar herinneringen aan vorige levens bij kinderen. Het boek beschrijft de resultaten van Dr. Tucker’s onderzoek naar herinneringen aan vorige levens bij kinderen en hoe deze herinneringen beïnvloeden hun huidige leven.

Het boek bevat verhalen van kinderen die herinneringen hebben aan vorige levens en hoe deze herinneringen hen geholpen hebben bij het oplossen van problemen en het verkrijgen van inzicht in hun leven. Het bespreekt ook de methoden die Dr. Tucker gebruikt om de herinneringen van kinderen te verifiëren en hoe hij deze herinneringen onderzocht.

“Life Before Life” is een boek voor iemand die geïnteresseerd is in reïncarnatieonderzoek en past-levenstherapie. Het biedt een wetenschappelijke benadering van het onderwerp en geeft inzicht in de methoden die gebruikt worden om herinneringen aan vorige levens bij kinderen te verifiëren. Het boek is geschreven door een van de leidende experts op dit gebied en biedt daarom een betrouwbare en informatieve leeservaring.

8. Science And The Afterlife Experience – Evidence for the Immortality of Consciousness

“Science And The Afterlife Experience: Evidence for the Immortality of Consciousness” is een boek geschreven door Dr. Pim van Lommel, een Nederlandse cardioloog. In dit boek bespreekt Dr. van Lommel zijn onderzoek naar de ervaringen van bijna-dood en hoe deze ervaringen passen in het grotere beeld van de menselijke ervaring van het hiernamaals.

Het boek bespreekt hoe Dr. Van Lommel’s onderzoek naar bijna-doodervaringen hem leerde dat bewustzijn een grotere realiteit is dan ons fysieke lichaam, en hoe de ervaringen van bijna-dood een bewijs zijn voor de immortaliiteit van bewustzijn en een leven na de dood. Het boek biedt ook een kritische analyse van de huidige wetenschappelijke en filosofische opvattingen over het hiernamaals.

“Science And The Afterlife Experience” is een boek voor iemand die geïnteresseerd is in de wetenschappelijke benadering van het hiernamaals en de mogelijkheid van een leven na de dood. Het biedt een unieke en boeiende kijk op de ervaringen van bijna-dood en hoe deze ervaringen bijdragen aan ons begrip van de menselijke ervaring van het hiernamaals.

9. On Life After Death

On Life After Death

“On Life After Death” is een boek geschreven door Elisabeth Kubler-Ross, een wereldberoemde psychiater en expert op het gebied van de zorg voor stervenden. In dit boek bespreekt Dr. Kubler-Ross haar jarenlange ervaring met stervenden en hun ervaringen met het hiernamaals.

Het boek biedt een inzicht in de ervaringen van stervenden en hoe deze ervaringen bijdragen aan ons begrip van het hiernamaals. Het bespreekt ook hoe stervenden vaak in contact komen met overledenen en hoe deze ervaringen hen kunnen helpen bij het accepteren van hun eigen dood. Het boek biedt ook een kritische analyse van de huidige wetenschappelijke en religieuze opvattingen over het hiernamaals.

“On Life After Death” is een boek voor iemand die geïnteresseerd is in het hiernamaals en hoe stervenden het hiernamaals ervaren. Het biedt een unieke en boeiende kijk op de ervaringen van stervenden en hoe deze ervaringen bijdragen aan ons begrip van het hiernamaals. Het is geschreven door een van de leidende experts op dit gebied en biedt daarom een betrouwbare en informatieve leeservaring.

10. The Modern Book of the Dead – A Revolutionary Perspective on Death, the Soul, and What Really Happens in the Life to Come

The Modern Book of the Dead - A Revolutionary Perspective on Death, the Soul, and What Really Happens in the Life to Come

Wat gebeurt er met ons na onze dood?

Het blijft misschien wel de belangrijkste vraag die we ons kunnen stellen, een vraag die nog steeds duizenden inspireert om zich tot de Tibetaanse en Egyptische Dodenboeken te wenden voor hoop en troost. Maar we kunnen niet langer alleen vertrouwen op oude wijsheid voor echt bruikbare antwoorden over onze eigen sterfelijkheid. We moeten verklaringen voor het hiernamaals vinden in de vruchten van de moderne ervaring.

Auteur Ptolemy Tompkins groeide op in een gezin waar vragen over de vorm en het lot van de menselijke ziel dagelijks werden besproken, maar pas na het overlijden van zijn vader begon hij echt concreet na te denken over de dood. In dit gewaagde onconventionele boek – deels memoires, deels een geschiedenis van ideeën, deels een routekaart naar wat ons werkelijk te wachten staat – benadert hij het vraagstuk van het hiernamaals met een verfrissende intimiteit. Door filosofie, wetenschap, verhalen van bijna-doodervaringen en theologie met elkaar te verweven, biedt hij de lezers een nieuw perspectief op de dood en komt hij tot een verbazingwekkende en verheffende conclusie: dat het menselijk bewustzijn op de een of andere manier voortleeft.

Leave a Reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *